C C C C A+ A A- X

Декларации

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ НА РАЙОНЕН СЪД АРДИНО

 

РЕГИСТЪР на Декларациите по чл. 35, ал. 1 т.1 и т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

Име служител

Декларация   по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 12-14

1

Анелия Г. Чолакова

04.06.2018г.

04.06.2018г.

2

Дияна Д. Мутафова

29.05.2018г.

04.06.2018г.

3

Дурдугюл Я. Вели

05.06.2018г.

05.06.2018г.

4

Йордан Г. Събев

07.06.2018г.

07.06.2018г.

5

Катя Т. Хаджиева

05.06.2018г.

08.06.2018г.

6

Мариана Т. Иванова

06.06.2018г.

06.06.2018г.

7

Неше Т. Исмаил

05.06.2018г.

05.06.2018г.

8

Неше Х. Исмаил

04.06.2018г.

05.06.2018г.

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С чл.14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В изпълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси /ЗПРКИ/, който влезе в сила от 1 януари 2009г., на тази страница са публикувани декларации на съдебните служители по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Прикачени файлове:

ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /ЗПРКИ/

ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С чл.14 ОТ ЗПРКИ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация